Op dit moment zijn er leveringsproblemen voor zowel de Kenwood producten als de producten van Phillips. Graag rekening houden met een langere levertijd indien u een product van deze merken besteld. Bij vragen hierover neem dan gerust contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde Vragen

BHV

Ja, de Arbowet 2007 geeft voldoende ruimte om BHV opleidingen op een andere manier in te vullen. De essentie van het verhaal is dat de BHV’ers over de kennis beschikken en gedurende lange tijd over de kennis blijven beschikken (NEN4000:2008). In de wet staat niet vermeld dat een cursus twee of meer dagen moet duren.

Ja, de minimum leeftijd om deel te mogen nemen aan de BHV cursus is 18 jaar.

Het benodigde aantal bedrijfshulpverleners in uw bedrijf bepaalt u aan de hand van de gegevens in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Belangrijke factoren zijn de grootte van uw bedrijf en de bedrijfsprocessen. Er moeten voldoende bedrijfshulpverleners daadwerkelijk aanwezig zijn in uw bedrijf. Bij het bepalen van het benodigde aantal moet u rekening houden met ziekte, vakantie en ploegendiensten. Ook dient u rekening te houden met de samenstelling van het personeelsbestand. Werknemers met verstandelijk of lichamelijke beperkingen vragen een andere inzet dan werknemers zonder beperkingen.

 • Verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het beperken van de gevolgen van ongevallen.
 • Beperken en bestrijden van brand.
 • In noodsituaties werknemers en andere personen in het gebouw alarmeren en evacueren.

De afkorting BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Een bedrijfshulpverlener biedt hulp als er in het bedrijf een calamiteit is. Iedere werkgever is wettelijk verplicht om bedrijfshulpverlning in het bedrijf te organiseren.

Nee, een BHV Herhaling is niet verplicht. Artikel 15 lid 3 van de Arbowet impliceert dat het opleidingsniveau op peil moet worden gehouden. Een periodieke herhalingscursus is daarom noodzakelijk. De Arbowet schrijft echter geen termijn voor waarbinnen bedrijfshulpverleners hun herhalingscursus moeten volgen. Door jaarlijks een herhalingscursus bij Kompas Veiligheidsgroep te volgen bent u ervan verzekerd dat uw bedrijfshulpverleners de wettelijke BHV taken naar behoren kunnen vervullen.

Ja, dit is geen probleem. U kunt zich te allen tijde inschrijven voor een herhalingscursus.

Indien uw certificaat verlopen is kunt alsnog deelnemen aan de herhalingscursus. Om de theoretische kennis op te frissen kunt u gebruik maken van E-learning. Als u daarna de herhalingscursus volgt, voldoet u aan de eisen voor een BHV certificaat.

Om in aanmerking te komen voor het certificaat dient de instructeur te kunnen beoordelen of de cursist alle onderdelen beheerst. Indien u een blessure heeft of andere lichamelijk klachten geef dit van te voren even door aan de instructeur of bel even naar ons kantoor (024 – 371 75 65). Wellicht is het verstandig om de cursus te verzetten, neem daarvoor contact op met uw contactpersoon.

Nee, onze BHV cursus wordt niet afgesloten met een examen. U dient alle handelingen te kunnen uitvoeren. Dit oefent u veelvuldig en dat beoordelen we. U krijgt geen formulier met een aantal vragen waar u vervolgens op kunt zakken of slagen. Wij hechten meer waarde aan de manier waarop u de handelingen uitvoert.

Wanneer u een cursus volgt op één van onze locaties krijgt u bij de BHV basiscursus koffie/thee en er wordt gezorgd voor lunch.

Bij de BHV herhalingscursus is er geen lunch van toepassing. Er wordt wel gezorgd voor koffie/thee.

Wanneer uw bedrijf zelf de cursus organiseert vraag dan aan uw leidinggevende of de lunch door uw bedrijf geregeld is.

U kunt altijd deelnemen aan de BHV-cursus, ook als u zwanger bent. Om in aanmerking te komen voor het certificaat dient de instructeur te kunnen beoordelen of u als cursist alle onderdelen beheerst. Indien u niet in staat bent om alle benodigde handelingen (onder andere reanimatie, het draaien van buik naar rug en de praktijk brandblussen) uit te voeren, komt u niet in aanmerking voor het certificaat. Wellicht is het in dat geval verstandig om de cursus te verzetten, neem daarvoor contact op met uw contactpersoon.

CCV

Door het besluit om scholen te sluiten, worden de nascholingscursussen voor beroepschauffeurs niet meer geregistreerd. Het CBR neemt t/m 31 maart geen examens af. Dit betekent dat de gevolgde cursussen vanaf 17 maart niet meetellen voor de code 95. Dit geldt in ieder geval tot en met 31 maart.

U kunt als kandidaat inloggen via Mijn CBR met uw DigiD. Onder het kopje ‘Mijn dossier’ staat uw kandidaatsnummer vermeld.

Ja, dit is mogelijk. Door de aanvullende e-learning alvorens de cursusdag U21-1 EHBO succesvol af te ronden te samen met de cursus U21-1 EHBO heeft u recht op U21-1 EHBO certificaat met een geldigheid van 1 jaar en op het BHV certificaat met een geldigheid van 1 jaar.

Een beroepschauffeur is verplicht om iedere 5 jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen voor het behouden van zijn groot rijbewijs / code 95. Wanneer een chauffeur niet voldoet aan de nascholingsplicht mag hij niet meer beroepsmatig rijden.

De nascholing (code 95) moet bestaan uit de cursussen die door het CCV gecertificeerd zijn en mogen meegeteld worden voor chauffeurs in het kader van de richtlijnen vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs (minimaal 7 uur per opleiding).

Aanmelden voor een BHV cursus met CCV registratie dient 7 werkdagen voor aanvang van de cursus te gebeuren.

Bij aanvraag dient goedgekeurd te worden door Kompas Veiligheidsgroep en het CBR. Bij uw aanmelding hebben wij de volgende persoonlijke gegevens nodig:

 • Kandidaatsnummer
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum en plaats
 • Adresgegevens

U kunt de nascholing alleen in het land volgen waar u werkt of woont. Het kan zijn dat u in België woont en in Nederland werkt. In dat geval kunt u in België of in Nederland de nascholing volgen. Als u er voor kiest om de nascholing in België te volgen, dan kunt u te maken krijgen met de eisen die België stelt aan de nascholing. Als u Belgische nascholing in Nederland wilt registreren (bijvoorbeeld om een code op uw Nederlandse rijbewijs te verkrijgen), zult u het bewijs moeten leveren dat u deelgenomen heeft aan een cursus in België die voldoet aan de eisen van de richtlijn bij een daarvoor gecertificeerde opleider.

Met uw DigiD kunt u inloggen op mijn.ccvexamenhuis.nl/ hier kunt u een overzicht zien van de door u behaalde examens, diploma’s/certificaten en de geregistreerde nascholing uren.

Mijn Kompas

U kunt uw inlog problemen hier doorgeven, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt uw digitale certificaat afdrukken op draagpas-formaat door uw certificaat te downloaden in ‘Mijn Kompas’. U vindt uw eigen certificaat onder ‘Mijn certificaten’, u vindt de certificaten van uw medewerkers onder ‘Alle certificaten’. U kunt achter het gewenste certificaat op ‘Download’ klikken, hiermee download u uw certificaat als een PDF-bestand. Om uw certificaat op draagpas-formaat af te drukken klikt u op afdrukken en schakelt u ‘Aanpassen aan pagina’ uit. Lukt het niet? Het is mogelijk dat uw computersysteem aangepaste instellingen heeft. Vraag uw systeembeheerder om meer informatie.

Het kunnen downloaden van het digitale certificaat hangt af van een aantal factoren. Indien aan één van deze factoren nog niet is voldaan, is het digitale certificaat nog niet zichtbaar. Welke factoren zijn van belang bij het online komen van het digitale certificaat?

 • De cursusinschrijving moet zijn behaald. Onze docenten registreren aan het einde van de cursus welke cursisten alle competenties hebben behaald. Alleen cursisten die alle competenties hebben behaald komen in aanmerking voor een certificaat. Twee uur nadat de docent heeft geregistreerd dat een cursusinschrijving is behaald komt het digitale certificaat online.
 • Het account voor Mijn Kompas moet goed zijn ingesteld. Het is altijd mogelijk om inloggegevens of een nieuw account bij ons aan te vragen.
 • De cursusinschrijving moet zijn betaald. Zodra de factuur behorende bij de cursusinschrijving is voldaan komt het digitale certificaat online. Houd hierbij rekening met de verwerkingstijd van betalingen, het kan 5 werkdagen duren tot een betaling is verwerkt in onze administratie.

Certificaat

Ja, drie maanden voor het verlopen van uw BHV-certificaat krijgt u een oproep voor de BHV herhalingscursus. Deze oproep ontvangt u per mail indien uw e-mailadres bij ons bekend is.

Ja, onze opleiding voldoet aan al het gestelde in de Arbowet. Alle onderdelen worden getraind en behandeld. Wanneer de cursus succesvol is afgerond en de factuur is voldaan kunt u het certificaat downloaden.

U kunt een duplicaat certificaat aanvragen. De kosten van een duplicaat certificaat zijn €14,95 excl. 21% BTW. De verzendkosten zijn bij de prijs inbegrepen.

Klik hier om een duplicaat certificaat aan te vragen.

Nee, er zit geen uitlooptijd aan de verloopdatum. U kunt de cursus het beste rond hetzelfde tijdstip herhalen. Indien uw certificaat één jaar geldig is dan is de verloopdatum één jaar later vanaf de datum dat u op cursus bent geweest. Mocht er een calamiteit zijn en uw certificaat is verlopen dan valt dit onder de verantwoordelijkheid van uw bedrijf.

Wanneer de cursus succesvol is afgerond en de factuur is voldaan wordt het digitale certificaat getoond in de BHV App en op Mijn Kompas.

EHBO

EHBO is alleen verplicht als uit de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie is gebleken dat u grotere risico’s loopt dan een gemiddeld bedrijf. Bijvoorbeeld in de kinderopvang. De verplichting tot het hebben van EHBO’ers is sinds de invoering van de 3e fase Arbowet 1994 niet meer van toepassing. Dit is overgenomen door de verplichting tot het hebben van BHV’ers.

Nee, de EHBO opleiding van Kompas Veiligheidsgroep is niet gecertificeerd door Het Oranje Kruis. De cursus voldoet aan alle eisen die in de wetgeving gesteld worden.

Na afloop van de tweedaagse cursus ontvangt u een certificaat van Kompas Veiligheidsgroep. Mocht u een afwijkende examenvorm willen dan kan dit op aanvraag. Hiervoor gelden andere tarieven.

Bent u al in het bezit van een geldig Oranje Kruis diploma? Door het volgen van de EHBO herhalingscursus kan deze verlengd worden. Voor het diploma wordt €12,95 berekend door Het Oranje Kruis.

De EHBO cursus van Kompas Veiligheidsgroep voldoet aan alle eisen die in de wetgeving gesteld worden. Er is één uitzondering op de regel en dat is in het geval van gastouderwetgeving. Hierin staat dat gastouders in het bezit moeten zijn van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis, SEHSO, NedCert of Nikta.

Als gastouder bent u wettelijk verplicht om een geregistreerd EHBO certificaat te behalen. Het EHBO diploma dient erkend te zijn door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De EHBO cursus voor gastouders is opgezet volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis en is daarmee aangewezen als geldig diploma voor gastouders.

Het EHBO certificaat is 2 jaar geldig.

E-learning

De BHV basiscursus kunt u verkorten door het volgen van de module E-learning. Als u daarna de BHV praktijkdag volgt, voldoet u aan de eisen voor een BHV certificaat.

Waarschijnlijk gebruikt u een verouderde browser of uw computer ondersteunt geen HTML 5 of Flash. Ook kan het zijn dat uw systeembeheerder Vimeo.com of beveiligde verbindingen op uw locatie blokkeert.
U kunt uw browser updaten of de recentste versie downloaden van een moderne browser zoals Google Chrome. Of neem contact op met uw systeembeheerder.

Let op dat u uw geboortedatum verwerkt als 01/01/1960 en niet als 01-01-1960.

Wanneer u tussentijds met de cursus wilt stoppen dient u aan de linkerkant van de pagina te kiezen voor “Bewaar deze cursuspagina voor later”. Op het moment dat u opnieuw inlogt om verder te gaan kunt u onder “user bookmarks” uw opgeslagen pagina’s vinden.

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief door hier te klikken. Vul uw naam en e-mailadres in om u aan te melden. Vervolgens ontvangt u een mail om uw aanmelding voor de nieuwsbrief te bevestigen.

Met onze nieuwsbrief bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van BHV, EHBO, Arbo en wetswijzigingen.

Indien u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kunt u zich onderaan de nieuwsbrief afmelden.

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is een document waarin de risico’s voor de veiligheid en gezondheid voor werknemers op hun werkplek is aangegeven. Ook staat hierin welke maatregelen de werkgever neemt om deze risico’s te verminderen. Voorbeelden van deze risico’s zijn schadelijk geluid, fysieke belasting, locatie specifieke risico’s zoals aanwezigheid blusmidden en EHBO middelen, voldoende nooduitgangen etc.

Ja, wanneer u personeel (inclusief stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers) in dienst heeft waar u gezag over voert bent u verplicht een RI&E uit te voeren. De wetgeving verlangt dat een werkgever bij meer dan 40 uur ‘verloonde arbeid’ per week beschikt over een RI&E. Voor vrijwilligersorganisaties gelden afwijkende bepalingen.

Naast het opstellen van de RI&E is een werkgever ook verplicht een Plan van Aanpak op te stellen.

Volgens de Arbowet maakt een Plan van Aanpak onderdeel uit van een RI&E. In een Plan van Aanpak staat welke maatregelen worden genomen om de geconstateerde risico’s aan te pakken.

Nee, het toetsen van de RI&E is afhankelijk van het aantal medewerkers en het soort RI&E-instrument dat wordt gebruikt.

In de Arbowet wordt geen termijn genoemd met betrekking tot de geldigheidsduur van de RI&E. Uitgangspunt is dat de RI&E actueel dient te zijn. Een RI&E moet bijgesteld en opnieuw getoetst worden als er in een bedrijf iets verandert in de werkmethoden, de werkomstandigheden of bij technische innovaties. Bijvoorbeeld bij de inrichting van een nieuwe productielijn, de uitbreiding van het dienstenpakket, een (interne) verhuizing of ingrijpende verbouwing of een ingrijpende wijziging in de taken van werknemers.

De Arbowet verplicht bedrijven niet om voor iedere vestiging een aparte RI&E uit te voeren. In de praktijk blijkt echter dat in veel gevallen niet kan worden volstaan met één RI&E voor verschillende vestigingen. Iedere vestiging heeft zijn eigen specifieke risico’s. Denk bijvoorbeeld aan het pand waarin het bedrijf gevestigd is, de locatie waar het bedrijf gevestigd is en de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Het kan zijn dat de ene vestiging wel werkt met gevaarlijke stoffen en de andere vestiging niet.

De meer beleidsmatige onderwerpen, zoals omgaan met werkdruk, seksuele intimidatie en de aanstelling van een preventiemedewerker zijn vaak wel voor alle vestigingen gelijk.

Als een werkgever geen RI&E heeft, gebeurt er niets, zolang er geen bezoek plaatsvindt van de Inspectie SZW en zolang er geen bedrijfsongeval gebeurt waar de Inspectie SZW bij wordt betrokken. De inspectie SZW moet worden geïnformeerd over bedrijfsongevallen waarbij medewerkers zijn betrokken en die hebben geleid tot ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden.

Als de Inspectie SZW bij een bezoek constateert dat een bedrijf geen RI&E heeft, wordt daarvoor meestal direct een boete opgelegd. Het is ten zeerste aan te raden een RI&E op te stellen, omdat een RI&E kan worden gebruikt om de risico’s voor een organisatie in kaart te brengen en actief te werken aan de voorkoming of beperking ervan.

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.

VCA is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.

Wanneer een opdrachtgever het eist is VCA verplicht, wettelijk gezien is dit niet verplicht. Steeds meer opdrachtgevers stellen het VCA certificaat verplicht.

VCA-Basis is voor operationele werknemers, VCA-VOL is voor operationeel leidinggevenden. Indien u zowel operationeel als een operationele werknemer bent hoeft u alleen het VCA-VOL examen af te leggen. Met het VCA-VOL-certificaat bent u ook VCA-Basis gecertificeerd.

Steeds meer opdrachtgevers stellen het VCA certificaat verplicht, dit geldt ook voor ZZP’ers. Een VCA-Basis certificaat is voor ZZP’ers vaak niet voldoende. Een ZZP’er dient als onderaannemer een VCA-VOL certificaat te behalen.

Wanneer een ZZP’er zich niet als onderaannemer, maar als (tijdelijke) medewerker verhuurt, gelden dezelfde regels en voorwaarden zoals bij uitzendkrachten of medewerkers.

Het schriftelijke VCA-Basis examen duurt 60 minuten en het schriftelijke VCA-VOL examen duurt 90 minuten.

Het VCA-Basis examen bestaat uit 40 meerkeuze vragen. Om te slagen dient u 2580 punten te hebben (64,5%). Het VCA-VOL examen bestaat uit 70 meerkeuze vragen. Om te slagen dient u 4515 punten te hebben (64,5%).

 • U dient 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn en zich te kunnen legitimeren. U wordt alleen tot het examen toegelaten indien u een geldig legitimatiebewijs kunt tonen.
 • Het is niet toegestaan om in de examenzaal in het bezit te zijn van communicatieapparatuur zoals mobiele telefoons, geluids- of beeldapparatuur. Het alleen uitschakelen van een telefoon is dus niet voldoende. Van kandidaten die tijdens het examen dergelijke apparatuur bij zich blijken te hebben wordt het examen direct ongeldig verklaard.

Het VCA certificaat is 10 jaar geldig. De geldigheid van het VCA diploma is te controleren in het Centraal Diploma Register. Met het diplomanummer of met de achternaam en geboortedatum is de registratie te controleren in het CDR: https://www.vca.ssvv.nl/

Webshop

Ja dit kan, veiligheidsproducten voor thuis en onderweg kunt u bestellen in onze webshop. In de webshop kunt u veilig en snel betalen met iDEAL.

Als cursist krijgt u 10% korting* op veiligheidsproducten in onze webshop met de code op de achterkant van uw BHV certificaat.

*AED’s en AED trainers, batterijen en pads/elektroden zijn uitgesloten van elke vorm van korting. 

Afhankelijk van de aanwezige kennis, de grootte van het bedrijf en de RI&E dient men te bepalen hoeveel en welke verbandtrommels gewenst zijn.

Volgens de Arbowet dient u binnen 3 minuten eerste hulp te verlenen. Bij grotere bedrijven worden er over het algemeen dus ook meerdere verbandtrommels geplaatst. Ook is van belang hoe uw personeel getraind is. Een EHBO’er heeft meer kennis dan een BHV’er en zal dus met een uitgebreidere verbandtrommel willen handelen.

Het Oranje Kruis heeft richtlijnen opgesteld wat er in een verbandtrommel aanwezig zou moeten zijn. Daarbij is men uitgegaan van een basis vulling bedrijfsverbanddoos welke in andere verbandtrommels ook aanwezig is, maar dan in grotere aantallen. Alle verbandtrommels mogen aangevuld worden met artikelen die van toepassing zijn op de situatie. Denk bijvoorbeeld aan detecteerbare pleisters voor de voedingsindustrie en horeca.

In de norm NEN 4001 waarin de projectering van de brandblusapparaten bepaald is wordt gebruik gemaakt van een aantal criteria om te bepalen hoeveel brandblussers er geplaatst moeten worden:

 • grootte van de gebouwen en ruimtes;
 • aantal aanwezige personen in het gebouw;
 • de grootte van het brandrisico;
 • de grootte van de brandblussers.

Aan de hand van deze criteria wordt bepaald hoeveel basiseenheden (brandblussers) er daadwerkelijk geplaatst moeten worden. Daarbij moet aangetekend worden dat er onder een basis eenheid, een schuimblusser of een poederblusser wordt verstaan. Indien gewenst kan er nog wel een koolzuurblusser geplaatst worden maar deze moet dan extra geplaatst worden boven op het aantal bepaalde basiseenheden. Tevens staat er in de norm dat de loopafstand tussen de brandblussers niet groter mag zijn dan 20 meter en dat er boven alle brandblussers een aanduiding moet komen volgens de NEN 3011.

Antwoord niet gevonden?

Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder!

Ik heb een vraag over:

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Bekijk onze privacyverklaring