Op dit moment zijn er leveringsproblemen voor zowel de Kenwood producten als de producten van Phillips. Graag rekening houden met een langere levertijd indien u een product van deze merken besteld. Bij vragen hierover neem dan gerust contact met ons op.

Wat is het verschil tussen een BHV-plan en ontruimingsplan? 

Wat is het verschil tussen een BHV-plan en ontruimingsplan? 

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw werknemers. Niet voor niets zijn organisaties in Nederland dan ook verplicht om een BHV-plan en (meestal) een ontruimingsplan te hebben. Om de situatie voor uw werknemers tijdens een calamiteit zoals brand, een ongeval of ontruiming zo veilig mogelijk te laten verlopen, is de aanwezigheid van een BHV-plan en ontruimingsplan essentieel. Wat is precies het verschil tussen een BHV- plan en ontruimingsplan?

Een BHV-plan en ontruimingsplan hebben ieder hun eigen doel. In een BHV-plan staat beschreven hoe u een veilige werkomgeving creëert voor uw personeel. Hierin worden alle maatregelen benoemt om gevaarlijke situaties zo goed mogelijk te voorkomen.

Een ontruimingsplan geeft antwoord op de vraag hoe men op een veilige en verantwoorde wijze het pand verlaat bij calamiteiten en hoe u daarbij met uw personeel en de buitenwereld communiceert.

Een BHV-organisatie is voor elke werkgever in Nederland verplicht. Een ontruimingsplan is daarentegen alleen wettelijk verplicht wanneer het bedrijf is gevestigd in een pand met een brandmeldinstallatie (BMI), maar er wordt ook gekeken naar de functie van een gebouw, gebruikersoppervlak en het aantal bouwlagen.

Wat is een BHV-plan?

Afhankelijk van de grootte van uw organisatie, moeten er altijd één of meerdere BHV’ers op de werkvloer aanwezig zijn. Een BHV’er verleent hulp bij incidenten binnen uw bedrijf en zorgt ervoor dat letsel en schade bij uw medewerkers zoveel mogelijk wordt voorkomen of beperkt. Een BHV-plan helpt medewerkers goed te handelen tijdens een calamiteit. In een BHV-plan staat beschreven op welke manier de BHV binnen een bedrijf, organisatie of instelling is geregeld. Mogelijke risico’s staan beschreven en maatregelen die de schade van noodgevallen moeten voorkomen of beperken zijn benoemd.

Werkt uw bedrijf met gevaarlijke stoffen, dan moet u in uw BHV-plan een apart hoofdstuk hieraan wijden. U benoemt onder andere hoe deze stoffen worden opgeslagen, welke procedure BHV’ers moeten volgen in het geval van een incident en welke aanvullende opleidingen ze moeten volgen.

Wat is een ontruimingsplan?

Stel het brandalarm gaat af, u ruikt een vreemde geur of het water loopt door de gangen. Dan dient uw personeel zo snel en veilig mogelijk het pand te verlaten. Hoe regelt u dat? Dat is de belangrijkste vraag waarop u antwoord geeft in het ontruimingsplan.

Een ontruimingsplan zorgt ervoor dat uw medewerkers het bedrijfspand in geval van nood zo snel en veilig mogelijk verlaten. Naast een ontruimingsplan is het ook van belang regelmatig een ontruimingsoefening te doen. Een ontruimingsplan en ontruimingsoefening bereiden uw werknemers voor op eventuele calamiteiten. In een ontruimingsplan is vastgelegd hoe uw werknemers op een gestructureerde manier het pand zo veilig mogelijk kunnen verlaten in geval van een ontruiming. De afspraken in het document zijn gemaakt door BHV’ers, medewerkers en de werkgever.

Een BHV-plan of ontruimingsplan opstellen

Kompas Veiligheidsgroep helpt u graag met advies en het vakkundig opstellen van een BHV-plan en ontruimingsplan. Omdat het opstellen van een ontruimingsplan maatwerk is, komen onze specialisten graag uw bedrijfspand inspecteren.

Heeft u vragen over het opstellen van een BHV-plan of ontruimingsplan en hoe Kompas Veiligheidsgroep hierbij kan helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Delen op social media:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Bekijk onze privacyverklaring